Najnovšie

SKALICKÝ SLOVNíK: Športem málem k invalidite

Hlavní partneri

Na Olympijských hrách v Rímje r. 1960 mja najvíc zaujal skok o žrdi a náš reprezentant Rudolf Tomášek. Zadovážil sem si vícej drevjených asi dvaapúlmetrových tyčí. Dokázal sem s nima skočit asi tri  metre. Dopadal  sem enom  na pokopanú  zem a nikedy sa mi nic zlé nestalo. Raz sem si delal srandu z devčisk, keré  skákali  do  výšky neco víc jak metr. “Podarilo” sa mi tak blbje dopadnút, že mja sanitka zavézla do nemocnice, kde sem dostal okolo krku bílý chomút a rok  sem  nemohel  otočit hlavú.  Aj  ked  s  tým  tyče nemjeli nic společné,  tak mi  ich tata  skoval, alebo  porezal a  já sem ich nikedy  nenašel, takže moja tyčkárská kariéra nemohla pokračovat. Škoda,  mohel  mjet  Sergej Bubka  aspoň jedného dústojného súpera.

V ósmej tríde sme zažili  krásnú hodinu telocviku. Skákali sme prez koňa  na dlúžku. Pán učitel Milan Černý odšrúfoval z koňa dva držáky, takže na koni byli dvje jamky. A prví tré skokani presne trefili levú rukú do jednej jamky a ruku si zlomili. Je jasné, že jeden z tých troch skokanú sem byl já. Nechcu ani pomyslet, co by sa pánovi učitelovi stalo dnes. Všelijaké organizácie proti týraňú detí  by spustili humbuk, došla dy sem nejaká zbyteční komisia z Európskej únie, kerá, jak obyčajne, nemá co na robote. A vtedy, pred 50-ti rokama? Vtedy sa nestalo nic. Akurát, že v skákaní sa nepokračovalo. Telocvičńa byla ešte v Sokolovni, nemocnica byla naproti ní. Enom sme prešli do nemocnice, dali nám levé ruky do sádre, kerú nám za pár dní zdelali a život išel dálej. Úplne bez problémú!

Skalický slovník

Skaličtina často používá dlúhé “Ú”. Už aj v samém slovje “DLÚHÉ”. Nám nestačí reknút “dlhé”, my tam musíme vložit naše “Ú”. Používáme to “Ú” místo koncovky “-ov” a -ou napr. tu uvedené “BEZ PROBLÉMÚ” a “OTOČIT HLAVÚ”. Tam, kde Češi dajú u s krúžkem a Slováci s vokánem o /ô/, my Skaličané, tam dáme “Ú” napr. “DÚSTOJNÝ”, “VÚBEC”, “KÚŇ” atd. A používame to “Ú” aj inde napr. “ODŠRÚFOVAL”.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*