Najnovšie

Skalický slovník: Majáles a jeho následky

Hlavní partneri

Práve dnes oslavuje obľúbený skalický spisovateľ Dušan Krivský krásnych 67 rokov. Touto cestou by sme mu v mene celej celého portálu Srdce Záhoria chceli zablahoželať k jeho dnešným narodeninám. Pri tejto príležitosti vám prinášame ďalší diel zo seriálu Skalický slovník. tentokrát nám Dušan porozprával zážitkoch z Majalásu a prečo vlastane chodí bosí. Už tradične prajeme veselé čítanie.

V tem krásném r. 1966, ked sem mjel 17 rokú sa ve Skalici po dlúhej dobje porádal majáles. Já sem išel ve sprúvode ze Šaňú Tóthem oblečený v tunice a bosky. Bosky sem mjel préjít enom kúsek od križovatky do Hájku. Enomže mje sa to chodení bosky tak zalúbilo, že sem od tej doby až do promócie,  teda sedem rokú, chodil po Skalici aj inde bosky, co byl následek majálesu. Na první jarní deň, aj ked byl nekedy sneh, sem začal a do prvního podzimního dňa, teda púl roka, sem chodil bosky. Až ked sem sa stal advokátem sem teho musel částečne nechat. Ale na dovolenkách a na túre chodím bosky furt.

Spolužáci si  museli do sprúvodu  neco pripravit, proto bylo deň pred sprúvodem  volno na  prípravu. Naša francúštinárka p.Hatalová o  temto volne nevjedela a  došla do školy. Šecí  byli vdílni, enom já, kerý sem tuniku dostal, sem sedel v  tríde a čítal noviny. Vtedy sa noviny ešte dali čítat. P. Hatalová vešla  do trídy tak,  že mjela hlavu  otočenú k tabuli. Já  sem vstal a stoličkama sem nadelal taký rachot, jak  keby  vstávala  celá  trída.  Pani  profesorka  kývla rukú a  rekla: “Sadnúť  prosím”. Já  sem  si  zase  sedel s rachotem. Ona chytla trídní knihu, zapísala tému a opýtala sa kdo chýbá. Já sem  nadiktoval dvje ména a po jejich zapísaní si p. Hatalová nasadila  druhé  okuláre a  podívala sa  do trídy,  kde sem  sedel enom já.  Škoda, že  nevím malovat. Určite  bych namaloval dokonalú  bohyňu Prekvapeňá.

Ešte pred majálesem na podzim r. 1965 sa oslavovalo  tristé výročí  skalického  gymnázia. Byl karnevalový  sprúvod, na začátku kerého sem sedel  na koči tahaném koňama.  Byl sem oblečený  slávnostne ve fraku a držal  sem v rukách velké  nožnice, s  kerýma sem šaširoval pred  páskú, kerú sem prestrihel  až  nakonec. Každý mja  chválil, jak  sem k  tým koňom  pasoval. Je  zaujímavé,  že nedávno byla oslava 350. výročá  skalického gymnázia. 300 rokú sa oslavovalo  v r. 1965 a 350 roku  v r.2012. A potom, že matematika je exaktná vjeda

Skalický slovník

  Už sem písal o koncovce “-ÍM” a o dlúhém “Ú”. Ve skaličtine sa často používá aj dlúhé “Í”. Dá sa ustálit pravidlo, že sa používa namísto slovenskej dvojhlásky “ie”. Napr. “KRÍDA”, “TRÍDA” “DÍLŇA”, “SPÍVAT” namísto krieda, trieda, dielňa, spievať apod. “PODZIM” – Ve Skalici nemáme jeseň ale “PODZIM”

Autor: Dušan Krivský

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*